รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน 20 ปีเต็ม รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลภาษาฝรั่งเศส -ไทย - อังกฤษ แปลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

รับแปลภาษาฝรั่งเศส โดยอดีตนักการทูต เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสเทียบเท่าเจ้าของภาษา

เรามีทีมงานที่แข็งแกร่ง พร้อมให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน ให้กับท่านได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส ประสบการณ์แปลภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 10 ปี ผู้แปลเป็นบุคลากรของชาติระดับแนวหน้า ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เตรียมอุดมศึกษาติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สายศิลป์-ฝรั่งเศส สอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ประเทศเบลเยี่ยม เป็นอดีตนักการทูต มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศส ทำงานแปลภาษาฝรั่งเศสด้วยใจรักและมีความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งในการแปลงานมาตลอด 10 ปี ผลงานยืนยันความสามารถ

ขั้นตอนการใช้บริการแปลภาษาฝรั่งเศส

- ติดต่อส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาฝรั่งเศส

- แจ้งค่าบริการแปลภาษาฝรั่งเศส พร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบ

- ลูกค้าตกลงจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส ทำการโอนค่าบริการแปล

- ผู้แปลเริ่มดำเนินการแปลทันที ส่งมอบงานแปลทางอีเมล์ หากมีการขอแก้ไข ยินดีแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับภายใน 7 วัน นับจากเวลาที่ได้ส่งมอบงานแปล แต่หากตรวจสอบแล้วมิใช่เป็นการผิดพลาดทางการแปล ผู้แปลตรวจสอบแล้วไม่ผิดพลาด แปลตรงตามต้นฉบับ ผู้แปลขอไม่แก้ไขงานแปลเนื่องจากไม่ต้องการแต่งเสริม เติมข้อความที่นอกเหนือจากต้นฉบับ

Visitors: 12,764
ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน