รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารด่วน แปลภาษาด่วน แปลเอกสารด่วน แปลเอกสารภาษาอังกฤษมามากว่า 20 ปี รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสาร ทุกประเภท

รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน รับแปลภาษาเขมรด่วน(ภาษากัมพูชา)

รับแปลเอกสารด่วน รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการไทยเป็นอังกฤษ รับแปลเอกสารกฎหมาย ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วน 20 ปีเต็ม แปลเอกสารด่วนได้ทันทีที่ตกลงจ้าง แปลโดยผู้แปลผู้แปลเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้บริการรับแปลเอกสารด่วนตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. สามารรถติดต่อส่งต้นฉบับขอทราบอัตราค่าบริการแปลเอกสารด่วนได้ทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุด
 รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ

       ด้วยบริการรับแปลเอกสารด่วนผลงานคุณภาพ ราคายุติธรรม ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของภาษา โดยมีบริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รับแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ โดย ผู้แปลรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส -อังกฤษ -ไทย โดยอดีตนักการทูต จบปริญญาตรี-โท จากประเทศเบลเยี่ยม ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับของลูกค้าประจำในต่างประเทศ และรับงานแปลทุกวันไม่เว้นวันหยุด สามารถแปลงานภาษาฝรั่งเศสได้วันละ 6 หน้า มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นพิเศษ

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน แปลไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย ได้แก่

รับแปลสัญญา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำฟ้อง
รับแปลรายงานประจำปี รับแปลเอกสารราชการ รับแปลข้อบังคับพนักงาน
รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารธุรกิจขององค์กรธุรกิจเอกชน รับแปลพระราชบัญญัติ
รับแปลกฎกระทรวง รับแปลประกาศกระทรวง รับแปลทฤษฎีกฎหมายต่างๆ

รับแปลเอกสารภาษาจีนเป็นอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน       

รับแปลปริญญาบัตร รับแปล Transcript
รับแปลรับแปลประกาศนียบัตร
รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์

รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย ไทยเป็นฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นฝรั่งเศส

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลใบประกาศ รับแปลรายงานผลการศึกษา
รับแปลเอกสารทั่วไป รับแปลเอกสารทางเทคนิค รับแปลสัญญาภาษาฝรั่งเศส
รับแปลคำพิพากษาฝรั่งเศส รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์ รับแปลโบรชัวร์

รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น อังกฤษเป็นญี่ปุ่น

รับแปลคู่มือการใช้เครื่องจักร รับแปลคู่มือพนักงาน  รับแปลข้อบังคับพนักงาน
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารวิชาการ
รับแปลเอกสารทั่วไป รับแปลโบรชัวร์ รับแปลเว็บไซต์

อัตราค่าบริการแปลเอกสารทั่วไปที่มิใช่เอกสารกฎหมายและเอกสารราชการ (คำนวณ 300 คำ/หน้า)

ภาษาไทย ⇔ ภาษาอังกฤษ 300-600 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น 400-600 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาจีน 400-600 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาฝรั่งเศส 400-600 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาเกาหลี 400-800 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาเขมร(กัมพูชา) 250-500 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาลาว 250-500 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาพม่า 400-700 บาท (ฺBaht)
ภาษาไทย ⇔ ภาษาเวียดนาม 400-700 บาท (ฺBaht)
ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาฝรั่งเศส 400-800 บาท (ฺBaht)
ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาเวียดนาม 400-800 บาท (ฺBaht)
ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาพม่า 500-800 บาท (ฺBaht)
ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาเยอรมัน 600-900 บาท (ฺBaht)

 


 ศูนย์รับแปลเอกสารด่วน หนึ่งเดียวในสมุทรปราการ

ไม่ว่างานจะเริ่งด่วนขนาดไหน เราสามารถทำงานแปลเอกสารด่วนให้ท่านได้ตลอดทุกวัน และในระหว่างวัน หากเอกสารไม่เกิน 3-4 หน้า สามารถแปลเอกสารด่วนให้ได้ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของต้นฉบับ โดยใช้ Font ปกติ การตั้งค่าหน้ากระดาษตามมาตรฐาน การรับแปลเอกสารด่วน จะทำการแปลได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างและโอนค่าบริการแปลล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสารด่วนได้ทันที

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสารด่วน

- ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ MS Word นามสกุล .doc หรือ .docx กรณีที่ลูกค้าจัดพิมพ์ต้นฉบับเอกสารไว้ในไฟล์อยู่แล้ว และมิใช่เอกสารราชการที่ต้นฉบับเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้

- ผู้แปลทำการประเมินอัตราค่าบริการแปลเอกสารด่วน และแจ้งกำหนดระยะเวลาในการแปลเอกสารด่วนแล้วเสร็จภายในกี่วัน หรือกี่ชั่วโมง

- ลูกค้าทำการชำระค่าบริการแปลเอกสาร ผู้แปลเริ่มแปลงานทันทีที่ได้รับโอนค่าบริการแปล

- ส่งมอบงานให้กับลูกค้า หากลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์หรือมีข้อท้วงติงว่าแปลผิดพลาด ผู้แปลชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่าเหตุใดจึงใช้คำแปลตามที่แปลให้กับลูกค้า และหากลูกค้ายังยืนยันว่าผู้แปลแปลงานผิดพลาด บริษัทจะจัดหานักกฎหมายเป็นผู้แปลที่สามารถแจ้งยืนยันผลงานแปลว่าถูกต้องหรือหากลูกค้ายืนยันว่าผิดพลาดอีกไม่ตรงกับความต้องการจะขอคืนเงิน หากเราตรวจสอบแล้วไม่มีสิ่งที่ผู้แปลที่มีประสบการณ์แปลมาหลายสิบปีแปลผิดพลาด แต่เป็นความจงใจของลูกค้าที่ต้องการขอคืนค่าแปล ให้ลูกค้านำผลงานที่จ้างแปลจากศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น หากพบว่าคำแปลของเราเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วนซึ่งตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่คำนึงถึงต้นฉบับที่จัดส่งให้ประเมินราคา บริษัทฯ ไม่คืนค่าบริการแปลทุกกรณี

หมายเหตุ: การแปลเอกสารผิดพลาดเพียงการสะกดชื่อ หรือผิดพลาดด้านตัวเลข ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรง แต่หากการแปลเอกสารไม่ตรงกับต้นฉบับไม่เป็นภาษาที่เจ้าของภาษาใช้ เรายินดีคืนค่าบริการให้ท่านทั้งจำนวน

Visitors: 41,646
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน