รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการ

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

ค่าบริการแปลเอกสาร 15 ภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า ภาษาเขมร ผลงานแปลคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานแปล แปลโดยเจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี ทุกท่าน

ขั้นตอนการขอทราบราคาแปลภาษา

- ส่งต้นฉบับเป็นไฟล์นามสกุล .docx หรือ .pdf หรือ .jpg ตามต้นฉบับที่จัดทำไว้ หากต้นฉบับเป็นไฟล์ .docx ที่จัดรูปแบบให้สามารถใช้สำหรับการแปลทับต้นฉบับได้ คิดราคาพิเศษ ไม่บวกเพิ่มความยุ่งยากในการจัดทำคำแปล แต่หากต้นฉบับเป็นไฟล์ .docx แล้วถูกแปลงเป็น .pdf ซึ่งผู้ทำการประเมินราคาแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบได้ คิดค่าบริการเพิ่ม 10% เนื่องจากต้องจัดทำรูปแบบใหม่

แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลโดยคุณพูลศักดิ์ ราคาคำละ 2.20 บาท ไม่รวมรับรองการแปลเอกสารทุกกรณี

แปลเอกสารด่วนภาษาฝรั่งเศส แปลโดยอดีตนักเรียนทุนฯ

รับแปลกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง
รับแปลสัญญา
ต่าง ๆ
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา  คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท   ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
หนังสือราชการ เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

แปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล
ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี
ทำงานแปลกฎหมายมาโดยตลอดทุกวัน
มีลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย
และเป็นลูกค้าประจำทั่วโลก

ค่าบริการคำละ 2.20 บาท

รับแปลเอกสารราชการ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

         

ทะเบียนบ้าน  500 บาท/บุคคล
บัตรประชาชน 300 บาท /หน้า
รายงานผลการเรียน (Transcript) 1,000 บาท /หน้า
ปริญญาบัตร 
 500 บาท /หน้า
สด.9 หน้า-หลัง 800 บาท/หน้า
 สูติบัตร(รุ่นใหม่)  800  บาท/หน้า
 ใบมรณบัตร  800  บาท/หน้า
 ใบสำคัญการสมรส   500  บาท/หน้า
 คร. 22  (บันทึกการจดทะเบียนสมรส) หน้า-หลัง  1,400 บาท
 หนังสือรับรองความโสด   800 บาท
 หนังสือรับรองการเกิด  800 บาท
 รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
 อังกฤษ-ไทย 350-500 บาท/หน้า
 ไทย-อังกฤษ  
300-500 บาท/หน้า
 เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ

เอกสารวิชาการอื่นๆ

 อังกฤษ-ไทย    
ไทย-อังกฤษ  

300-500 บาท/หน้า
350-500 บาท/หน้า
 

 

Visitors: 41,099
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน