รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน 20 ปีเต็ม รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

ค่าบริการแปลเอกสาร 15 ภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า ภาษาเขมร ผลงานแปลคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงานแปล แปลโดยเจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี ทุกท่าน

ขั้นตอนการขอทราบราคาแปลภาษา

- ส่งต้นฉบับเป็นไฟล์นามสกุล .docx หรือ .pdf หรือ .jpg ตามต้นฉบับที่จัดทำไว้ หากต้นฉบับเป็นไฟล์ .docx ที่จัดรูปแบบให้สามารถใช้สำหรับการแปลทับต้นฉบับได้ คิดราคาพิเศษ ไม่บวกเพิ่มความยุ่งยากในการจัดทำคำแปล แต่หากต้นฉบับเป็นไฟล์ .docx แล้วถูกแปลงเป็น .pdf ซึ่งผู้ทำการประเมินราคาแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบได้ คิดค่าบริการเพิ่ม 10% เนื่องจากต้องจัดทำรูปแบบใหม่

แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลโดยคุณพูลศักดิ์ ราคาคำละ 2.20 บาท ไม่รวมรับรองการแปลเอกสารทุกกรณี

แปลเอกสารด่วนภาษาฝรั่งเศส แปลโดยอดีตนักเรียนทุนฯ

รับแปลกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง
รับแปลสัญญา
ต่าง ๆ
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา  คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท   ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
หนังสือราชการ เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

แปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล
ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี
ทำงานแปลกฎหมายมาโดยตลอดทุกวัน
มีลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย
และเป็นลูกค้าประจำทั่วโลก

ค่าบริการคำละ 2.20 บาท

รับแปลเอกสารราชการ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

         

ทะเบียนบ้าน  500 บาท/บุคคล
บัตรประชาชน 300 บาท /หน้า
รายงานผลการเรียน (Transcript) 1,000 บาท /หน้า
ปริญญาบัตร 
 500 บาท /หน้า
สด.9 หน้า-หลัง 800 บาท/หน้า
 สูติบัตร(รุ่นใหม่)  800  บาท/หน้า
 ใบมรณบัตร  800  บาท/หน้า
 ใบสำคัญการสมรส   500  บาท/หน้า
 คร. 22  (บันทึกการจดทะเบียนสมรส) หน้า-หลัง  1,400 บาท
 หนังสือรับรองความโสด   800 บาท
 หนังสือรับรองการเกิด  800 บาท
 รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
 อังกฤษ-ไทย 350-500 บาท/หน้า
 ไทย-อังกฤษ  
300-500 บาท/หน้า
 เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ

เอกสารวิชาการอื่นๆ

 อังกฤษ-ไทย    
ไทย-อังกฤษ  

300-500 บาท/หน้า
350-500 บาท/หน้า
 

 

Visitors: 12,764
ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน