รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน 20 ปีเต็ม รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลสัญญาจ้าง Employment Contract

เราคือตัวจริง  ที่ให้บริการรับแปลสัญญามาโดยตลอดระยะเวลา 21 ปี เต็ม  และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจากภาคส่วนต่างๆ มากมาย สัญญามากมายที่ผ่านการแปลผู้แปล โดยได้แสดงผลงานแปลเฉพาะในส่วนที่สามารถเปิดเผยให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถตรวจสอบผลงานแปลได้โดยเปิดเผย เราไม่เคยอวดอ้างว่าเราเก่ง เราเชี่ยวชาญ แต่เราทำจริง แปลจริงผลงานพิสูจน์โดยลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกันเสมอมา ทำให้เรามีฐานลูกค้าที่หลากหลาย และกระจายอยู่ทั่วประเทศ สัญญาจ้าง เป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานพนักงาน ซึ่งการลงลายมือชื่อลงในสัญญาจ้าง ถือว่าเป็นการผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้าง หากมีเหตุการณ์ฟ้องร้องภายหลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว หากผู้รับจ้างมิได้อ่านสัญญาจ้างโดยละเอียด ผลตามมาคือการเสียเปรียบหรือแพ้คดีแรงงานในที่สุด ดังนั้น หากลูกค้าเป็นผู้รับจ้างไม่ทราบรายละเอียดในสัญญาหรือแปลสัญญาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อนำมาศึกษาไม่ถูกต้องหรือผู้แปลไม่มีความรู้เพียงพอผลงานแปลไม่ตรงตามต้นฉบับ ผู้รับจ้างอาจเสียหายได้ในภายหลัง หากต้องการความถูกต้อง ครบถ้วน พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการท่านเสมอ...


  • lease-agreement.png
    รับแปลสัญญาเช่า ด้วยประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้มีประสบการณ์แปลสัญญาเช่ามามากกว่า 5,000 ฉบับ ตลอดระยะเวลาการรับแปลสัญญา 20 ปี การแปลสัญญาเช่ามักจะต้องตามมาด้วยการรับแปลสัญญาบริการ ซึ่งส...
Visitors: 12,764
ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน