รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการ

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาด่วน สั่งแปลได้ทันที

รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ โดยผู้แปลประสบการณ์มากกว่า 21 ปี พร้อมให้บริการท่านทันทีที่ตกลงจ้างแปลสัญญา และยินดีตอบคำถามทุกคำถามหากท่านจ้างแปลสัญญาภาษาอังกฤษแล้วมีข้อสงสัยในคำแปลสัญญา หรือคำศัพท์ต่างๆ โดยผู้แปลจะให้ความกระจ่างว่าทำไมจึงใช้คำศัพท์ในการแปลสัญญานั้นๆ


ขั้นตอนการจ้างแปลสัญญา
- ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ที่จัดทำบนโปรแกรม Microsoft Word นามสกุล .doc หรือ .docx
- ผู้แปลแจ้งค่าบริการแปลสัญญาไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย ไปยังอีเมล์ของท่าน กรณีต้องการให้จัดส่งใบเสนอราคา ขอให้ผู้สนใจจัดส่งชื่อที่อยู่บริษัท และเลขที่ผู้เสียภาษีมาพร้อมต้นฉบับทางอีเมล์ pulsaktranslation@gmail.com
- บริษัท จัดส่งใบเสนอราคาแจ้งผู้สนใจใช้บริการ และเงื่อนไขการแปลพร้อมกำหนดแปลสัญญาแล้วเสร็จไปยังท่าน
- ลูกค้าตกลงจ้างโอนค่าบริการแปลกรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตามเงื่อนไขการเสนอราคา
- ผู้แปลทำการแปลสัญญา ส่งมอบงานตามเงื่อนไขในคราวเสนอราคา
หมายเหตุ: กรณีทำการเสนอราคาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับภายหลัง อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงตามต้นฉบับใหม่ครั้งสุดท้าย โดยไม่ยึดอัตราค่าบริการแปลในคราวที่เสนอราคาครั้งก่อนหน้า


  • แปลเอกสารด่วน1.jpg
    เราคือตัวจริง ที่ให้บริการรับแปลสัญญามาโดยตลอดระยะเวลา 21 ปี เต็ม และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจากภาคส่วนต่างๆ มากมาย สัญญามากมายที่ผ่านการแปลผู้แปล โดยได้แสดงผลงานแปลเฉพาะในส่วนที่สาม...

  • lease-agreement.png
    รับแปลสัญญาเช่า ด้วยประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้มีประสบการณ์แปลสัญญาเช่ามามากกว่า 5,000 ฉบับ ตลอดระยะเวลาการรับแปลสัญญา 20 ปี การแปลสัญญาเช่ามักจะต้องตามมาด้วยการรับแปลสัญญาบริการ ซึ่งส...
Visitors: 41,646
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน