รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วน 20 ปี

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้การบริหารงานของคุณพูลศักดิ์ อาชีพนักแปลอิสระ ซึ่งเริ่มชีวิตการเป็นนักแปลอิสระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารกฎหมาย และเอกสารธุรกิจ

รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่ รับแปลสัญญา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำฟ้อง รับแปลเอกสารทางกฎหมายต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 21 ปี ปัจจุบัน คุณพูลศักดิ์ ยังคงทำหน้าที่รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารธุรกิจมาโดยตลอด ยิ่งประสบการณ์การแปลเอกสารยาวนานมากเท่าไร ผลงานแปลเอกสารย่อมพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีฐานลูกค้าประจำที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ พิมทรานสเลชั่น ได้เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจรับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารราชการ ได้แก่ รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลบัตรประชาชน รับแปลเอกสารการเปลี่ยนชื่อ รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปล สด. 9 รับแปลสูติบัตร รับแปลเอกสารราชการต่างๆ

รับแปลเอกสารธุรกิจ ได้แก่ รับแปลรายงานประจำปี รับแปลงบการเงิน รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลข้อบังคับบริษัท รับแปล บอจ. 5 รับแปลหนังสือบริคณสนธิ ฯลฯ

เรายินดีให้บริการ

 

Visitors: 41,645
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน