รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน 20 ปีเต็ม รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วน 20 ปี

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้การบริหารงานของคุณพูลศักดิ์ อาชีพนักแปลอิสระ ซึ่งเริ่มชีวิตการเป็นนักแปลอิสระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารกฎหมาย และเอกสารธุรกิจ

รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่ รับแปลสัญญา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำฟ้อง รับแปลเอกสารทางกฎหมายต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 21 ปี ปัจจุบัน คุณพูลศักดิ์ ยังคงทำหน้าที่รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารธุรกิจมาโดยตลอด ยิ่งประสบการณ์การแปลเอกสารยาวนานมากเท่าไร ผลงานแปลเอกสารย่อมพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีฐานลูกค้าประจำที่ใช้บริการด้วยดีเสมอมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ พิมทรานสเลชั่น ได้เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจรับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารราชการ ได้แก่ รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลบัตรประชาชน รับแปลเอกสารการเปลี่ยนชื่อ รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปล สด. 9 รับแปลสูติบัตร รับแปลเอกสารราชการต่างๆ

รับแปลเอกสารธุรกิจ ได้แก่ รับแปลรายงานประจำปี รับแปลงบการเงิน รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลข้อบังคับบริษัท รับแปล บอจ. 5 รับแปลหนังสือบริคณสนธิ ฯลฯ

เรายินดีให้บริการ

 

Visitors: 12,763
ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน